over Michael Roads

voor meer info over de boeken van Michael en hoe ze te bestellen: 

NB in het voorjaar van 2010 is er bij Uitgeverij Akasha een vertaling verschenen van ‘Through the Eyes of Love’ met de titel: ‘Door de Ogen van Liefde’


CD:  The Game of Change


CD:  The Song of Life

De vraag “Wie ben ik?”, die Michael Roads zich op 35 jarige leeftijd

stelde, bracht een radicale ommekeer in zijn leven.

Hij ging door een moeizaam proces van ‘innerlijk ontwaken’.

Op het moment dat hij tenslotte zijn ‘ware Zelf’ ervoer,

genas hij spontaan van een gescheurde rugwervel die jarenlang

ernstige rugpijnen had veroorzaakt.

Tot juni 2006 bestond zijn leven daarna uit het schrijven van boeken

en het geven van Re*treats, lezingen en seminars over de gehele

wereld, met zijn vrouw Treenie aan zijn zijde. Met inspirerende

openheid en eenvoud deden ze hun verhaal over hun Zelfrealisatie.

Bij vele mensen gaf het voorbeeld van Michael en Treenie de doorslag

om een totale, positieve wending aan hun leven te geven …


Sinds het overlijden van Treenie in juni 2006 heeft Michael een

grote transformatie ondergaan.

Nu hij zijn emotionele gehechtheid aan Treenie heeft moeten en kunnen

loslaten, kan hij eindelijk zijn werk volledig omarmen.


We zijn dan ook heel blij dat Michael, nu samen met zijn geliefde Carolyn,

ook ieder jaar weer naar Nederland komt voor lezingen en seminars.


Als Michael aan het woord is, is hij in staat zijn publiek constant te

boeien, mede door zijn aanstekelijke humor.

Met zijn visualisatie-oefeningen opent hij deuren naar de kern van ons

wezen, waar hij ons inspireert en ons laat voelen dat we deel uitmaken

van een grote spirituele familie, in warmte en verbondenheid.

>>>