De Catacomben
 

Henry Hudson en 'De Halve Maen'

Het Kind, Speelman en de Afsluitdijk

is de titel van het liedjesprogramma

dat Nanne Kalma en Ankie van der Meer in 2007,

in opdracht van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen,

maakten ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Afsluitdijk.

De liedjes, die de Speelman in ‘Nan’n Ankie’ in het programma zingt, leunen niet zozeer op nostalgie maar spiegelen veelal de gevoelens van Ankie en Nanne zelf ten opzichte van de dijk.

We hebben het hier o.a. over - voor velen herkenbare - gevoelens van vreugde, plezier, geluk, woede, verdriet en melancholie die soms teruggaan tot in hun kindertijd en met veel betrokkenheid en humor in de liedjes verwerkt zijn.


Naar voren komt hoe Ankie en Nanne altijd genoten hebben en nog steeds genieten van de dijk, maar ook hoe ze er soms mee geworsteld hebben.

Eigenlijk: tot op de dag van vandaag heeft geen tocht over de dijk ze ooit onberoerd gelaten.


Nan’n Ankie

Het Kind, Speelman en de Afsluitdijk


Zondag 14 oktober 2007, in het kader van het Internationaal Shantyfestival Workum:

Dijk vol Muziek,

een theatraal concert van Nanne & Ankie en hun gasten, waarbij de Afsluitdijk centraal staat, 

                                                                                 op tekst en muziek van Nanne Kalma.

Met op de Monsterrol:

Ankie van der Meer, Nanne Kalma, Saskia Zoet, Gaye & Trish, Jim Mageean, Johnny Collins, Shanty Jack en The New Scorpion Band.

Plaats: De KlameareAanvang: 20.00 uurToegang: € 7,50


Op zondag 14 oktober 2007 zullen Nanne Kalma en Ankie van der Meer in Workum opnieuw een theaterconcert verzorgen: 'Dijk vol Muziek'. Het betreft een speciale uitvoering van hun liedjes-programma 'Het Kind, Speelman en de Afsluitdijk'.

Dit programma hadden ze eerder dit jaar in opdracht van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gemaakt, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk.

Het is een programma vol humor, kolder en vrolijkheid maar ook met veel betrokkenheid en begrip voor emoties die rond de Afsluitdijk hangen.

Wat Ankie en Nanne bij hun voorbereiding - naast al de verhalen - vooral vonden, was muziek.

Zo hebben ze het ervaren: tot in iedere vezel zit de dijk vol met muziek.

Bij het concert zullen Nanne & Ankie muzikaal ter zijde worden gestaan door Saskia Zoet, toetseniste van de Friestalige popgroep 'Om 'e Noard'.

Verder zullen vele festival-artiesten, als gast, een bijdrage leveren aan het programma. 

oude informatie

In 2009 zal Henry Hudson met zijn schip de 'Halve Maen'

- na 400 jaar - opnieuw de Atlantische Oceaan oversteken van Nederland naar Amerika.
De reis zal deze keer op muzikale manier gemaakt worden.

Al zingend en vertellend zullen Nanne & Ankie and the 'Hudson Crew' het publiek meenemen aan boord van de 'Halve Maen' om zo de tocht mee te maken.

De liedjes - meest in het Nederlands, sommige vertaald in het Engels - worden steeds in het Engels duidelijk en met humor ingeleid zodat het hele verhaal voor iedereen goed te volgen zal zijn.


Henry Hudson en de 'Halve Maen', 

een liederen-cyclus vol humor op tekst en muziek van Nanne Kalma met als elementen: humor - liefde - ijdelheid - koppigheid - kundigheid - moed - pret - hoop - onnozelheid - angst - verdriet - frustratie - verslagenheid - trots - liefde - humor

                                        door Nanne & Ankie and the 'Hudson Crew'


Het Verhaal

De liederen-cyclus gaat over de tocht die Henry Hudson maakte met het schip 'De Halve Maen' in 1609. In dat jaar voer Hudson, in opdracht van de VOC, vanuit Amsterdam naar het noordelijke poolijs om een nieuwe poging te wagen de noord-oostelijke route te vinden naar Indië en China.

Tegen de orders in veranderde Hudson op een gegeven moment van koers en besloot naar het westen te varen om daar een doorvaart te zoeken.

Na de Atlantische Oceaan te hebben overgestoken, kwam het schip na enig omzwerven voor de oostkust van Amerika bij de monding van de Hudson-rivier terecht. Om uit te zoeken of hier misschien een doorvaart was, besloot Hudson deze, later naar hemzelf genoemde, rivier op te varen. De rivier bleek bevaarbaar tot het punt waar het huidige Albany ligt. Tot zover is 'De Halve Maen' gekomen. Toen duidelijk werd dat daar geen doorvaart naar het westen was, moest de zwaar teleurgestelde Hudson besluiten de expeditie af te breken. Omdat hij niet naar Amsterdam durfde terug te keren, voer hij uiteindelijk naar Engeland, waar hij evenwel in de problemen kwam omdat hij voor de Nederlanders had gevaren.


Hoewel er een doorlopend verhaal wordt gevolgd, is de cyclus ruwweg in 5 gedeeltes

te verdelen:

- 1 -  Over een voorspelling van de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika,

de Indianen, dat er ooit een onbekend schip zal verschijnen op de kusten en de rivieren van hun land. Na de komst van dit schip zal het leven drastisch veranderen.

- 2 -  Over de voorgeschiedenis van de VOC en de zoektochten naar de routes naar Indië. Amsterdam 1608. Er gaan geruchten, dat de VOC een nieuwe expeditie wil uitrusten om de noord-oostelijke doorvaart te zoeken.

Een Engelse ontdekkingsreiziger komt in beeld: Henry Hudson.

- 3 -  De tocht van Hudson in 1609 met het schip 'De Halve Maen' - aanvankelijk richting Nova Zembla, later in westelijke richting - tot het moment dat de kust van Amerika wordt bereikt.

In dit gedeelte wordt het logboek van stuurman Juet gevolgd.

- 4 -  De tocht van 31 dagen, waarin de Hudson-rivier verkend wordt door

'De Halve Maen'. In het logboek van stuurman Juet wordt de schoonheid van de rivier en haar oevers beschreven, evenals de problemen om diezelfde rivier op te varen.

Centraal staan de veelvuldige contacten en ontmoetingen van Hudson en zijn bemanning met de Indianen, die verbaasd toezien hoe een onbekend schip hun rivier opzeilt.

- 5 -  Als de rivier vanaf een bepaald punt onbevaarbaar blijkt te zijn, moet Hudson mede onder druk van zijn bemanning besluiten de tocht te staken en terug te keren naar de oceaan.


Hoe het historisch verder ging

- Henry Hudson wist in Engeland toch weer vertrouwen te winnen.

Hij slaagde er in mensen te interesseren om in 1610 een schip uit te rusten om opnieuw te proberen de noord-westelijke doorvaart te vinden.

Deze tocht is Hudson noodlottig geworden. Zijn muitende bemanning heeft hem samen met enkele getrouwen, waaronder zijn zoon, achtergelaten in een bootje in de, op dat moment bijna bevroren, Hudson-baai.

- Het schip 'De Halve Maen' werd na een half jaar door de Engelsen vrij gegeven.

In 1611 voer het schip in konvooi naar Oost-Indië.

Het einde van het schip is onduidelijk. Sommige bronnen vermelden dat een schip

'De Halve Maen' in 1618 door de Engelsen bij Java is verbrand - andere dat een schip 'De Halve Maen' voor de kust van Mauritius is vergaan.

- Het doel van de expeditie van Hudson met de 'Halve Maen', het zoeken van de noordoostelijke doorvaart,  was niet bereikt.

Evenwel, zijn zoektocht op de Hudson-rivier heeft er toe geleid dat er vanuit Nederland veel belangstelling ontstond voor dat gebied, met uiteindelijk als gevolg dat aldaar de kolonie 'Nieuw Nederland' werd gesticht.

Op het, voor 60 (zestig) gulden, van de Indianen gekochte eiland Manhattan bouwde men later de hoofdstad Nieuw Amsterdam.


'Henry Hudson en de Halve Maen'

De liederencyclus 'Henry Hudson en de Halve Maen' is destijds door Nanne Kalma geschreven in opdracht van de VOC-stad Enkhuizen ter gelegenheid van het VOC-jaar 2002. In dat jaar werd in Nederland herdacht dat in 1602 de VOC was opgericht.

De cyclus is toen, en ook in latere jaren nog vaker, als muziektheater-stuk uitgevoerd.


In juni en juli 2009 zijn Nanne Kalma en Ankie van der Meer opnieuw in Amerika geweest voor een reeks concerten en workshops.

Onder de naam

Nanne & Ankie and the 'Hudson Crew'

werden ze, in de periode van 11 t/m 28 juni, bijgestaan door een aantal andere muzikanten: Anko Bouma, Erik van der Pluym,

Jakob van Bethlehem en Rutger Dijkstra.


Voor Nanne en Ankie is het niet de eerste keer dat ze in Amerika op toernee gaan.

Als duo maar ook als lid van de groepen 'Liereliet' en 'Kat yn 't Seil' gaven ze al vele concerten in de USA. Ook in tal van andere landen - tot in Australië toe - traden ze veelvuldig op met hun repertoire van traditionele en eigentijdse folksongs, zingend in het Nederlands, het Fries en in het Esperanto.

In de loop der jaren verschenen van hen, als duo of als lid van de andere groepen waarin ze speelden en zongen, ruim 30 albums op LP of CD.

Maritieme en historische thema's spelen een grote rol in hun repertoire, maar even makkelijk bezingen ze komische voorvallen uit het dagelijkse leven.

Ook houden ze ervan om Friese poëzie op muziek te zetten.

Op festivals, koffie-concerten, culturele avonden, in de workshops die ze verzorgen of waar dan ook maar… altijd brengen Ankie en Nanne met humor een programma, toegesneden

op de situatie.


Tijdens een deel van de Amerikaanse tournee in 2009 worden Nanne & Ankie bijgestaan door the 'Hudson Crew'.

Deze 'Crew' bestaat uit een groep muzikanten waarvan elk zijn of haar sporen in de Friese of Nederlandse folk-muziek ruimschoots heeft verdiend als zanger en of als instrumentalist.

Speciaal voor de liederen-cyclus 'Henry Hudson en de Halve Maen' zijn ze door door Nanne & Ankie gevraagd maar uiteraard zullen ze ook meedoen met andere liedjes die aan bod komen.

In voorgaande jaren hebben ze ook allemaal meegewerkt aan de muziektheater-producties van deze cyclus over de reis in 1609 van Henry Hudson met zijn schip de 'Halve Maen' en spelen en zingen ze bijna allemaal mee op de CD die hiervan is verschenen.


De meerstemmige zang begeleidend op instrumenten als gitaar, accordeon, concertina en mandoline, staat de combinatie Nanne & Ankie and the 'Hudson Crew' garant voor een harmonisch, dynamisch en rijk groepsgeluid. Bij concerten in Amerika, zal ieder lied duidelijk en met humor in het Engels worden ingeleid.


                                   CD: 'Henry Hudson & de Halve Maen'


Windrose Music WR 503

voor informatie over de tournee:   > > >

Nanne & Ankie opnieuw naar Amerika

Op 24 september 2009 vlogen Nanne & Ankie opnieuw naar Amerika om daar tijdens een toernee van 10 dagen nog een aantal concerten te geven in het kader van de ‘Henry Hudson Quadricentennial’.

De meeste concerten vonden plaats in Albany, de hoofdstad van State New York. Daar sloten Nanne & Ankie ook weer aan bij de replica van de ‘Halve Maen’, die in Albany was omdat daar ongeveer de plek is tot waar Hudson destijds kon varen op de, later naar hemzelf genoemde, Hudson-rivier.  

U bevindt zich hier in de catacomben onder de website van Nanne & Ankie.

Hier is nog wat oude informatie te vinden over programma’s, projecten en andere activiteiten van Nanne & Ankie in het verleden.

een muziektheaterstuk vol humor op tekst en muziek van Nanne Kalma 

met als elementen: 
humor - liefde - ijdelheid - koppigheid - kundigheid - moed - pret - hoop - onnozelheid - angst - verdriet - frustratie - verslagenheid - trots - liefde - humor 

Met op de Monsterrol:
Ankie van der Meer & Nanne Kalma 
De Jonges fan Ferbean: 
      Anko Bouma en Bertus Klazinga 
Jakob van Bethlehem 
Rutger Dijkstra 
Saskia Zoet 

Regie - Claudia de Vries 
Licht, décor en techniek - Bolk 

De voorstelling gaat over de tocht die Henry Hudson maakte met het schip 'De Halve Maen' in 1609. 
In dat jaar voer Hudson, in opdracht van de VOC, vanuit Amsterdam naar het noordelijke poolijs om een nieuwe poging te wagen de noord-oostelijke route te vinden naar Indië en China. 
Tegen de orders in veranderde Hudson op een gegeven moment van koers en besloot naar het westen te varen om daar een doorvaart te zoeken. 
Na de Atlantische Oceaan te hebben overgestoken, kwam het schip na enig omzwerven voor de oostkust van Amerika bij de monding van de Hudson-rivier terecht. Om uit te zoeken of hier misschien een doorvaart was, besloot Hudson deze, later naar hemzelf genoemde, rivier op te varen. 
De rivier bleek bevaarbaar tot het punt waar het huidige Albany ligt. 
Tot zover is 'De Halve Maen' gekomen. Toen duidelijk werd dat daar geen doorvaart naar het westen was, moest de zwaar teleurgestelde Hudson besluiten de expeditie af te breken. 
Omdat hij niet naar Amsterdam durfde terug te keren, voer hij uiteindelijk naar Engeland, waar hij evenwel in de problemen kwam omdat hij voor de Nederlanders had gevaren. 

Hoewel er een doorlopend verhaal wordt gevolgd, is de voorstelling ruwweg in 5 gedeeltes te verdelen: 
- 1 - Over een voorspelling van de oorspronkelijke bewoners van Noord Amerika, de Indianen, dat er ooit een onbekend schip zal verschijnen op de kusten en de rivieren van hun land. 
Na de komst van dit schip zal het leven drastisch veranderen. 
- 2 - Over de voorgeschiedenis van de VOC en de zoektochten naar de routes naar Indië. 
Amsterdam 1608. Er gaan geruchten, dat de VOC een nieuwe expeditie wil uitrusten om de noord-oostelijke doorvaart te zoeken. 
Een Engelse ontdekkingsreiziger komt in beeld: Henry Hudson. 
- 3 - De tocht van Hudson in 1609 met het schip 'De Halve Maen' - aanvankelijk richting Nova Zembla, later in westelijke richting - tot het moment dat de kust van Amerika wordt bereikt. 
In dit gedeelte wordt het logboek van stuurman Juet gevolgd. 
- 4 - De tocht van 31 dagen, waarin de Hudson-rivier verkend wordt door 'De Halve Maen'. 
In het logboek van stuurman Juet wordt de schoonheid van de rivier en haar oevers beschreven, 
evenals de problemen om diezelfde rivier op te varen. 
Centraal staan de veelvuldige contacten en ontmoetingen van Hudson en zijn bemanning met de Indianen, die verbaasd toezien hoe een onbekend schip hun rivier opzeilt. 
- 5 - Als de rivier vanaf een bepaald punt onbevaarbaar blijkt te zijn, moet Hudson mede onder druk van zijn bemanning besluiten de tocht te staken en terug te keren naar de oceaan. 

Hoe het historisch verder ging: 
- Henry Hudson wist in Engeland toch weer vertrouwen te winnen. 
Hij slaagde er in mensen te interesseren om in 1610 een schip uit te rusten om opnieuw te proberen de noord-westelijke doorvaart te vinden. 
Deze tocht is Hudson noodlottig geworden. Zijn muitende bemanning heeft hem samen met enkele getrouwen, waaronder zijn zoon, achtergelaten in een bootje in de, op dat moment bijna bevroren, 
Hudson-baai. 
- Het schip 'De Halve Maen' werd na een half jaar door de Engelsen vrij gegeven. 
In 1611 voer het schip in konvooi naar Oost-Indië. 
Het einde van het schip is onduidelijk. Sommige bronnen vermelden dat een schip 'De Halve Maen' in 1618 door de Engelsen bij Java is verbrand - andere dat een schip 'De Halve Maen' voor de kust van Mauritius is vergaan. 
- Het doel van de expeditie van Hudson met de 'Halve Maen', het zoeken van de noordoostelijke doorvaart, was niet bereikt. 
Evenwel, zijn zoektocht op de Hudson-rivier heeft er toe geleid dat er vanuit Nederland veel belangstelling ontstond voor dat gebied, met uiteindelijk als gevolg dat aldaar de kolonie 'Nieuw Nederland' werd gesticht. 
Op het, voor 60 (zestig) gulden, van de Indianen gekochte eiland Manhattan bouwde men later de hoofdstad Nieuw Amsterdam. 

In het stuk komen de volgende personen voor, gespeeld door: - … 
- Witte Vlinder, Spirituele Indiaanse vrouw - Ankie 
- Homme, een Amsterdamse jongen - Nanne 
- Neel, een Amsterdams meisje - Ankie 
- Plancius, de kaartenmaker, de geleerde - Bertus 
- kooplieden van de VOC - Jakob en Rutger 
- Hudson, Brits ontdekkingsreiziger, in dienst van de VOC bevelvoerder op de 'Halve Maen' - Anko 
- Juul, Amsterdamse Madam - Ankie 
- Juet, stuurman aan boord van Hudson, schrijver van het bewaard gebleven logboek - Bertus 
- Indianen - Jakob en Rutger

26/27 juni 2010 - Nanne & Ankie, samen met Gaye & Trish en Shanty Jack,  met hun haring-programma ‘The Silver of the Sea’ op het ‘Scottish Traditional Boat Festival’ in Portsoy, Schotland

Nieuwe CD!!!!      ‘The Song of Life’

op 3 mei 2008 presenteerden Nanne Kalma en Ankie van der Meer hun CD ‘The Song of Life’ met nieuwe liedjes op teksten van de Australische schrijver Michael Roads

In nije CD fan

Nanne & Ankie!!!!


Op 4 april 2009 waard ‘Smûzje’ presintearre, de nijste CD fan Nanne & Ankie, makke ta gelegenheid fan it 75 jierrich jubileum fan stichting ‘It Fryske Boek’.

Op 3 septimber 2009 waard ‘It Smûzers Alfabet’ presintearre, ...

om in opname fan Nanne & Ankie fan ‘It Smûzers Alfabet’ te belústerjen en foar mear info oer it liet en de nije rymposter, klik op de yllustraasje ...

>Rymposter_2009.html

Op 21 novimber 2009 waard ‘Moai mei dij’ presintearre,

de nijste Fryske CD fan Nanne & Ankie.

Yn Burgum - yn in grôtfol Glinstra State - waard it earste eksimplaar troch Sinteklaas oanbean oan Pyt Jon Sikkema.

Op donderdag 9 december 2010 vertrokken Nanne & Ankie naar Australië,

waar ze een maand lang zouden verblijven.

Concerten gaven ze in Seaford Rise (vlak bij Adelaide), Melbourne, Daylesford, Sydney, Toowoomba en Bargara (vlakbij Bundaberg).

Tijdens de tocht van ruim 4000 km, sliepen ze meest bij vrienden uit kringen van de Folk-muziek of het Esperanto. De laatste twee weken verbleven ze - op een kleine onderbreking na -  bij Michael, Carolyn en Tracey Roads in Nambour, Queensland.

Op zondag 9 januari 2011 kwamen ze weer op Schiphol aan.

Nanne & Ankie terug uit Australië

f.l.t.r. ‘Rocky River Bush Band’-ers Annie & Peter Thornton, Ankie, Tom Lewis and Nanne

(in Annie & Peters place in Seaford Rise, South Australia)

Het zangweekend ‘I am the Singer, I am the Song’ op Schiermonnikoog, vond voor de eerste keer plaats op 4, 5 en 6 februari 2011. Het was zo’n overweldigend succes dat vrijwel onmiddellijk besloten werd om het in 2012 te gaan herhalen.

Er werd gekozen voor het weekend van 10, 11 en 12 februari 2012.

Eltse 3 jier wurdt der op ‘e Harkema in iepenloftspul opfierd.

Yn septimber fan 2011 fûn dat foar de tredde kear plak.

Nei de súksesfolle foarstellingen ‘Eye Wykstra’ en ‘Tabak’,

waard no it stik ‘Simke’ oer de fuotljochten brocht.

It stik - dat giet oer it libben fan de Fryske dichteres Simke Kloosterman -

wie skreaun troch Baukje fan Hijum en waard krekt lyk as de foarige twa stikken, ynstudearre ûnder regy fan Tineke Broers. 

En ek dizze kear waard de muzyk fersoargje troch Nanne & Ankie.

Septimber 2011: ‘Simke’, iepenloftspul op ‘e Harkema,

mei muzyk fan Nanne & Ankie

Bij de foarstellingen fan Simke wie in programmaboekje te keap foar € 1, --

Elts dy‘t dit programmaboekje kocht, krige der fergees in CD bij.


Op dizze CD steane 2 titels: 


1 - Simke de Muzyk

     in kollaazje fan tema’s, meldijtsjes en lietsjes

     út de foarstelling ‘Simke’


2 - Wylde Fûgel

     it slotliet út de foarstelling ‘Simke’


(klik ûnder de ôfbylding om ‘Wylde Fûgel’

te belústerjen en hjir foar de tekst)

De Oerfal


Ankie, Nanne & Tseard verzorgen de muziek bij het openluchtspel ‘De Oerfal’, dat op 29 augustus 2013 in premiëre zal gaanin de Blokhuispoort in Leeuwarden. Het stuk is geschreven door Dick Jansen en wordt geregiseerd door

Tineke Broers


Voor meer info, klik op de flyer >>>

27 augustus / 2 september  

- week 35 van 2018 - 

is de Esperanto-week van

'Lân fan Taal' in Paviljoen MeM,

in de Prinsentuin in Leeuwarden. Op donderdagavond 30 augustus verzorgt 'Kajto' daar een concert,

dat om 20.00 uur begint.

De entree is gratis.

Kajto

Esperanto Muziko

in ‘Lân fan Taal’